Kübizm Nedir? Kübizm Akımı Özellikleri ve Sanatçıları

Kübizm Nedir? Kübizm Akımı Özellikleri ve Sanatçıları

Kübizm 1910 yıllarında Fransa’da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Empresyonizm akımına tepki olarak doğan akım, ilk olarak resim sanatında ortaya çıkmış, daha sonra şiirde de etkisi görülmeye başlamıştır. O zamana dek resim sanatının bir sorunu olan perspektif olayı kübist sanatçıları oldukça rahatsız ediyordu. Bir tabloya bakıldığında yalnızca görünen değil görünmeyenin de etkilerini yansıtmak istiyorlardı. Yani aslında görme duyusu yeterli gelmiyor ve aklın tüm gücünün ortaya konulduğu, hissetme duyusunu harekete geçiren eserler üretmek istiyorlardı. Kübist sanatçılar, nesneleri tek bir bakış açısına göre çizmiyor, birkaç farklı açıdan çizerek etrafında dolaşıyormuş hissi yaratmayı amaçlıyorlardı. Bir insan yüzü çizdiklerinde, aynı zamanda hem yandan, hem de önden bakıyor gibi iki gözü olacak şekilde karmaşık bir yapı ortaya koyuyorlardı.

Eserlerinin taklit olarak değerlendirilmesini istemeyen sanatçılar, bir çeşit tasarım sanatı yaptıklarını öne sürmekteydiler. Şiirdeki etkisi ise, duygular ve olayların bir arada ortaya konması, ayrı yerlerde ve zamanlarda yaşanan olayların aynı yerde ve zamanda yaşanıyor gibi gösterilmesi şeklinde olmuştur. Bu sebeple oldukça karışık eserler ortaya çıkmıştır.

Kübizm Nedir? Kübizm Akımı Özellikleri ve Sanatçıları

Kübizm Akımı Özellikleri Nelerdir?

Bu akımın etkisinde eserler üreten sanatçılar eserlerinde, geçici bir zamanı yansıtmak yerine, kişilerin ve eşyaların özünü yansıtmak istemişlerdir. Nesnelerin tabiatını ve düzenini değiştirip bozarak farklı açılardan göstermek istemişlerdir. Konuları yalnızca bir yüzüyle değil üç boyutlu olarak ele almışlardır. Aynı zamanda kübizm akımının özelliklerinden biri de, geometrik desenlerin eserlerde kullanılmasıdır.

Sanatçılar, bir insan çizecekleri zaman, yalnızca duruşunu ve dış görüşünü değil, aklından geçirdiklerini, duygu ve düşüncelerini, arzularını ve hayallerini de göstermek istemişlerdir. Bu özellikler sayesinde çizdikleri kişinin yüzüne istedikleri anlamı vermiş oldular. Bu anlayış şiire uygulandığında ise, pek çok duygunun bir arada verilmesi durumuyla çok farklı şiirler ortaya çıkmıştır. Eserler anlaşılması bakımından oldukça zor olduğu için, kimi zaman şairler de kendi şiirlerini anlamadıklarını itiraf etmişlerdir.

Sanatçılar tamamen özgün ve doğal eserler ortaya çıkarma gayesi içindedirler. Bu sebeple, kimi zaman resimlerine kibrit çöpleri, gazete parçaları hatta boyalarına kum karıştırarak eser üretmişlerdir. Günümüz modern sanat eserlerinde bu tarz şeyler olağan olsa da, o dönem için bu durumlar ilktir. Bu akımın etkisinde yapılan tablolara kübik tablo, akımın etkisindeki sanatçılara ise kübist denmektedir. Bu tarz nesneleri eserlerine kullanan sanatçılar, gerçeklikten kopmadıklarını ifade etmek ve resim sanatının herhangi bir nesneyle de yapılabileceğini göstermek istemişlerdir.

Bu ekolde üretilen eserlerin en önemli özellikleri, duygudan çok düşünceyi hissettirebilmektir. Nesnelerin sadece görünen yanları değil, görünmeyen yanları da ele alınması gerektiğinin inancıyla eserler üretiliyordu. Eserlerde konuya fazla önem verilmediği için, ilk zamanlar birbirini çok benzeyen ürünler ortaya çıkmıştır. Her ne kadar birbirlerini tekrar ediyor gibi görünseler de bu akımdan etkilenen eserlerin her biri ayrı ayrı yoğun anlamlar içermektedir.

Bir nesneyi doğrudan çizmek yerine daha çok o nesneyi anımsatan şeyler çizerek yapısal çizgi azaltılmıştır. Örneğin bir keman çizilecek olduğunda kemanı anımsatan üzerindeki delikler çizilmekle yetiniliyordu. Bir şişe çizilmek istendiğinde ise yalnızca şişenin boynu çizilerek şişenin varlığı hissettirilmekteydi. Tepki olarak doğduğu empresyonizm akımında, ışık oyunları ve gölgeler oldukça önemliyken, bu eserlerde renkler daha çok ön plandadır.

Kübizm Nedir? Kübizm Akımı Özellikleri ve Sanatçıları

Kübizm Sanatçıları

 

Edebiyatta etkisini gösteren akımın en önemli temsilcisi Guillauma Apolinaire’dir. Sanatçı, aynı zamanda akımın manifestosunu yazmıştır. Max Jacob da, bu akımın etkisiyle şiirler yazmıştır. Ancak akımın etkisi çok uzun sürmediği için resim ve mimari dışında kalan sanat eserlerinde çok sık rastlanılmamaktadır. Türk edebiyatında ise temsilcisi denilebilecek bir sanatçı ve bu ekolle oluşturulmuş eser bulunmamaktadır.

Kübizm Nedir? Kübizm Akımı Özellikleri ve Sanatçıları

Resim sanatında ise akıllara ilk olarak Pablo Picasso gelmektedir. Akımın en önemli temsilcisi olmasının yanı sıra kurucusudur. Picasso eserlerinde, bu akımın tüm özelliklerini görmek mümkündür. Bu ekolde eser vermiş diğer kübizm sanatçıları Georges Braque, Albert Gleizes, Juan Gris, Fernand Leger, Andre Lhote’dir. Sanatın kaynağının duygudan çok düşünce olduğunu savunan kübistler, karmaşıklıktan zevk aldıklarını da sık sık dile getirmişlerdir. Bu karmaşıklık herhangi bir duygu karmaşıklığı yani pek çok duyguyu bir arada yaşama ve eserlerine yansıtma olarak düşünülmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.