Transparan Ahşap: Geleceğin Camı

Transparan ahşap

Ahşap uzun zamandır yakıttan, yapı malzemesine çok geniş kullanımı olan doğal bir malzemedir. Ahşap ile elde edebileceğimiz ürünlerin çeşitliliğinden dolayı dünyada yüksek talebe sahip bir hammaddedir. Uzun zamandır bilindiği üzere ahşap; yapı malzemesi olarak evlerimizde, eski çağlarda silah yapımında, yakıt olarak hatta kağıt yapımında bile kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra yakın zamanlarda ahşaptan saf selüloz elde edilmesi bile mümkün hale gelmiştir. Geniş kullanım alanına rağmen halen yeni kullanım alanları bulunmaya devam edilmektedir.

Ahşap ilk olarak Alman bir bilim adamı olan Siegfried Fink tarafından transparan bir hale getirilmiş ancak Alman bilim adamı bu işlemi sadece ağacın yapısını daha iyi anlayabilmek için yapmıştır. 2015-2016 yıllarında transparan ahşap ise bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar büyük dergilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Yapılan çalışmalara sayesinde Profesör Liangbing Hu tarafından yönetilen bir grup ahşaba rengini veren ligninin ahşaptan ayrılmasını sağladılar. Lignin ahşabın sahip olduğu rengin yani ahşabın opaklığının %80’den fazlasını etkiler. Ahşaptan ligninin çıkartılması işlemine ise delignifikasyon denir.

Delignifikasyon işlemini gerçekleştirmenin pek çok yolu var ancak her yolun en basitine inilirse; öncelikle alınan ahşap parçası sodyum klorür (NaCl) veya sodyum hipoklorit (NaClO)’in suda çözünmüş çözeltisinin içine konur. Elde edilen çözeltinin önce 80 derece civarına kadar ısıtılması gerekilir. Çözeltinin içinde 12 saat bekletilen ahşaplar çözeltinin içinden alınarak hidrojen peroksit (H2O2)in içine konulur. Bu aşama ligninin ahşaptan ayrılmasını sağlar ve ahşabın kahverengi renginin yerini beyaza bırakmasını sağlar. Elde edilen beyaz ahşap parçaları yapay reçine (Poly Methyl Methacrylate, plasitik cam)nin eskiden ligninin bulunduğu yerleri doldurabilmesi yapay reçine karışımının içine konulur. Bu karışım ise 12 saat vakumlanır. Yapay reçine delignikifasyon işlemine maruz kalan ahşabın tekrardan sert ve dayanıklı olmasını ayrıca renksiz olduğundan ve renkli bir parçanın yerini aldığından dolayı ahşabın transparan olmasını sağlar.

Elde edilen transparan ahşaplar mükemmelden uzak olsalar da Liangning Hu ve ekibi halen bu materyali geliştirmek için uğraşmaktadırlar. Şu an mevcut olan yöntem sadece küçük ve ince ahşap parçalarının transparan olmasını sağlayabilmekte. Yapay reçinenin büyük parçaların içine girmesi daha zor olduğundan bunun mümkün olması için başka yöntemlere başvurulmalıdır.

Transparan ahşabın olumlu yönlerine cam gibi kırılgan olmaması örnek verilebilir. Üzerine düşen ışığı az dağıtması da materyalin enerji elde etme de kullanılmasının verimli olacağını düşündürür. Gelecekte binalarda cam olarak kullanılmaları durumunda evlerin ısıtılması kolaylaşacak ve binalar sağlamlaşacaktır çünkü transparan ahşap camdan çok daha dayanıklı bir maddedir.

Yapay reçine doğaya zararlı bir madde olsa bile sonuç olarak elde edilen ahşap, çimento ve plastik gibi çok daha zararlı maddelere alternatif olması beklenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir